Konferencja naukowa: Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia wobec współczesnych wyzwań

ewolucja_systemu_politycznego

Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Systemów Politycznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” zapraszają na konferencję naukową, „Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia wobec współczesnych wyzwań”, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2023 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Czytaj dalejKonferencja naukowa: Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia wobec współczesnych wyzwań

Konferencja naukowa Ewolucja Systemu Politycznego

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Ewolucja systemu politycznego. Wyzwania dla demokracji w czasach kryzysu”, która odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2022 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego, a w szczególności na temat roli, znaczenia i przyszłości współczesnych demokracji, które bez wątpienia w ostatnich latach muszą stawić czoła wielu niespodziewanym okolicznościom, wymagającym od państw działania pod wyjątkowo dużą presją czasu, łącząc zachowanie demokratycznych pryncypiów z koniecznością ochrony życia i zdrowia obywateli.

Celem konferencji jest zatem analiza przeobrażeń systemu politycznego państw Europy i świata oraz odpowiedź na pytania o charakter, zasięg, wielkość i konsekwencje tych zmian, jak i o szanse oraz zagrożenia, będące ich rezultatami.

Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktem referatu prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza pod linkiem https://forms.gle/DKjCCwJVvusWVfTMA

Liczymy na Państwa obecność i owocne spotkanie naukowe.

Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. wokół następujących
zagadnień:

 • wpływ kryzysów na funkcjonowanie współczesnych demokracji;

 • najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed państwami w odniesieniu do kształtu ich systemów
  politycznych;
 • demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia w państwach Europy;
 • wpływ sytuacji kryzysowych na wybory i systemy wyborcze w poszczególnych państwach;
 • analiza porównawcza systemów politycznych państw Europy Zachodniej oraz Środkowej i Wschodniej;
 • analiza nowych form partycypacji obywateli w kontekście płynących z nich szans i zagrożeń dla współczesnych demokracji;
 • sposoby wykorzystywania nowych mediów i ich wpływ na demokrację.

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, ale również krajowi i lokalni politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych, co stworzy szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, ale także nad ich wymiarem praktycznym.

Procedura selekcji referatów będzie przebiegała następująco:

 • do 10 kwietnia 2022 r. – przesłanie zgłoszenia wraz z abstraktem referatu za pośrednictwem formularza
  pod linkiem https://forms.gle/DKjCCwJVvusWVfTMA;
 • informacja o akceptacji do 11 kwietnia 2022 r.
 • do 25 kwietnia 2022 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,
 • do 30 czerwca 2022 r. – przesłanie ostatecznej wersji referatów.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie (2 noclegi), wyżywienie oraz publikację zaakceptowanych i pozytywnie zrecenzowanych referatów.
W ramach konferencji (29 kwietnia 2022 r. w godzinach popołudniowych) planowany jest wyjazd studyjny do Berlina.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:

 • dla członków PTNP – 450 zł (bez wyjazdu studyjnego) / 570 zł (z wyjazdem studyjnym).
 • dla osób nienależących do PTNP – 500 zł (bez wyjazdu studyjnego) / 620 zł (z wyjazdem studyjnym).

Odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej do 25 kwietnia 2022 r. – Nr konta: 79 1610 1133 2003 0051 4927 0004 (w tytule przelewu proszę wpisać: „Ewolucja+ Nazwisko Uczestnika”).Liczymy na Państwa obecność i owocne spotkanie naukowe.

Uprzejmie prosimy o rozesłanie zaproszenia do Koleżanek i Kolegów z Państwa Wydziałów i Instytutów.

Komitet Organizacyjny

 • Prof. dr hab. Andrzej Stelmach
 • prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg
 • dr Natasza Lubik-Reczek
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak
 • dr Natalia Kusa (sekretarz konferencji)

Nieudana reforma prawa wyborczego w Polsce: artykuł prof. M. Musiał-Karg i dr I. Kapsy

W kontekście ostatniego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zachęcamy do przeczytania tekstu autorstwa prof. Magdaleny Musiał-Karg i dr Izabeli Kapsy na temat nieudanej reformy prawa wyborczego w Polsce i próby wprowadzenia powszechnego głosowania korespondencyjnego (all-postal voting) w wyborach prezydenckich wiosną 2020 w związku z pandemią Covid-19.

W tekście Debate: Voting challenges in a pandemic—Poland opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie “Public Money and Management” i Autorki wskazują najważniejsze błędy, jakie popełniono przy przygotowaniu wyborów, a także warunki, które powinny być spełnione przy organizacji demokratycznych wyborów w czasie pandemii czy innych nadzwyczajnych okoliczności.
Warto nadmienić, że na wnioski prof. Musiał-Karg i dr Kapsy powołał się Bruno Kaufmanna w artykule pt. Why voting by mail is rarely easy, opublikowanym na głównym internetowym serwisie szwajcarskim Swissinfo.ch.

Przypomnieć także należy, iż we wtorek WSA w Warszawie uznał, że decyzja premiera o poleceniu Poczcie Polskiej przygotowania głosowania korespondencyjnego 10 maja 2020 r. była nieważna i rażąco naruszała prawo, m.in. art. 7 i 127 Konstytucji, przepisy kodeksu wyborczego, k.p.a., ustawy o Radzie Ministrów i ustawy antycovidowej.

Link do debaty w Public Money and Management: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540962.2020.1809791?scroll=top&needAccess=true

Link do artykułu B. Kaufmanna na Swissinfo.ch
https://www.swissinfo.ch/eng/why-voting-by-mail-is-rarely-easy/46016512?fbclid=IwAR21iVRw7t1weLOkxMeqXJ6xIlwimh9L_eyJRH61qBLlCTaNylKpJxIlRvY

Publikacja prof. M. Musiał-Karg i dr I. Kapsy powstała w ramach grantu „E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce” – finansowanego przez NCN (konkurs OPUS , UMO-2014/15/B/HS5/01358).

Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa XXI wieku”

Razem z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji o tematyce europejskiej. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 6 – 7 lutego 2020 r., w Collegium Polonicum w Słubicach. Jej uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami Europy, Unii Europejskiej, a także jej relacjami z bliższym lub dalszym otoczeniem, w jakim działa ta organizacja.

Zarejestruj się na: europa21.edu.pl/formularze/

Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań

W dniach 1-2 lutego 2018 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Europa XXI wieku. Tym razem tematem przewodnim tego jednego z największych spotkań przedstawicieli nauk politycznych w Polsce będzie „Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań”. Zachęcamy do zapoznaniem się z interesującym programem tego wydarzenia, organizowanego przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, a także do śledzenia na transmisji z obrad.

Zadanie: XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku” finansowane jest w ramach umowy 831/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

We współpracy z

Program konferencji „Dezintegracja i upadek ZSRR”

„Dezintegracja i upadek ZSRR. W perspektywie ćwierćwiecza” – tak brzmi tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej 7 i 8 grudnia 2017 r. przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Podczas dwóch dni konferencji wygłoszonych zostanie kilkadziesiąt referatów. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

„Ewolucja systemu politycznego” – relacja z konferencji

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji pt. „Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja w Polsce i w Europie”. Organizatorami konferencji były Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka”.

Czytaj dalej„Ewolucja systemu politycznego” – relacja z konferencji

Międzynarodowa konferencja naukowa „Beyond Europe”

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu w dniach 25-26 października 2017 r. odbyła się współorganizowana przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej międzynarodowa konferencja naukowa „Beyond Europe: Politics and Change in Global and Regional Affairs”. Pierwszego dnia gośćmi konferencji byli ambasadorowie Argentyny, Indonezji, Peru i Turcji.

Fot. Maciej Skrzypek