Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa XXI wieku”

Razem z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji o tematyce europejskiej. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 6 – 7 lutego 2020 r., w Collegium Polonicum w Słubicach. Jej uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami Europy, Unii Europejskiej, a także jej relacjami z bliższym lub dalszym otoczeniem, w jakim działa ta organizacja.

Zarejestruj się na: europa21.edu.pl/formularze/