Ewolucja systemu politycznego 2018 – formularz zgłoszenowy


21/22 listopada / November22 listopada / November - 23 listopada / November23 listopada / November - 24 listopada / November


Tak / YesNie / No

Koszt udziału w konferencji wynosi:

  • dla członków PTNP – 400 zł (bez wyjazdu) / 500 zł (z wyjazdem)
  • dla osób nie należących do PTNP – 450 zł (bez wyjazdu) / 550 zł (z wyjazdem)

Odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej do dnia 10 listopada 2018 r. – Nr konta: 09 1610 1133 2003 0051 4927 0003 (w tytule przelewu proszę wpisać: „Ewolucja+ Nazwisko Uczestnika”).