Konferencja 2016


W ostatnich miesiącach coraz łatwiej dostrzec, iż „wiatr politycznych zmian” (nie tylko systemowych) na dobre zagościł w naszym rejonie świata. Konferencja, która odbyła się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Collegium Polonicum w Słubicach, była okazją do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz konsekwencji tych procesów.

Organizatorzy: Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka”.

Do udziału w konferencji zaproszono naukowców i badaczy z polskich oraz zagranicznych ośrodków. Szczegółowy program konferencji można odnaleźć w załączniku.

Program konferencji

mnisw

5. edycja corocznej konferencji naukowej z cyklu „Ewolucja Systemu Politycznego” finansowana jest w ramach umowy 801/P-DUN/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.) ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.