Zespół

Zarząd

Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg – przewodnicząca

Dr Natalia Kusa – wiceprzewodnicząca

Dr Adam Jasulski – wiceprzewodniczący

Dr Joanna Kałużna – sekretarz

Prof. UAM dr hab. Remigiusz Rosicki – skarbnik

Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski – członek

Dr Rafał Szymanowski – członek

Rada Programowa

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas – Przewodniczący
prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór
prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski
prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler
prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz
prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak
prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski
dr hab. Filip Kaczmarek
dr hab. Paweł Stachowiak
dr hab. Adam Szymaniak
dr Tomasz Brańka

Komisja Rewizyjna

prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak – Przewodniczący
prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder
dr Bartosz Hordecki

Sąd Koleżeński

prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Przewodniczący
dr Rafał Kamprowski
dr Jacek Raubo