Zespół

Zarząd

Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg – przewodnicząca

Dr Natalia Kusa – wiceprzewodnicząca

Dr Adam Jaskulski – wiceprzewodniczący

Dr Joanna Kałużna – sekretarz

Prof. UAM dr hab. Remigiusz Rosicki – skarbnik

Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski – członek

Dr Rafał Szymanowski – członek

Rada Programowa

prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór – Przewodniczący
prof. zw. dr hab. Maciej Walkowski
prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj
prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler
prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz
prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner
prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak
dr hab. Piotr Chrobak
dr hab. Mikołaj Tomaszyk

Komisja Rewizyjna

prof. UAM dr hab. Mirosław Skarżyński – Przewodniczący
dr Krzysztof Duda
mgr Maciej Górny

Sąd Koleżeński

dr Magdalena Lorenc – Przewodnicząca
dr Bartosz Hordecki
dr Rafał Kamprowski