O stowarzyszeniu

Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej jest organizacją pozarządową działającą od roku 1993. Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat procesów integracji europejskiej, zwłaszcza wyników prowadzonych badań naukowych. Skupiamy przede wszystkim naukowców, nauczycieli i studentów, a także przedstawicieli innych zawodów, których praca zawodowa wiążę z tematyką europejską. Określone cele osiągamy poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej oraz kulturalnej. Prowadzimy szkolenia, organizujemy konferencję, seminaria i wyjazdy studyjne. Współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami, w tym naukowymi, w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia. Jednym z ważnych obszarów naszej działalności jest współpraca z nauczycielami i uczniami szkół wielkopolskich.