Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa XXI wieku”

Razem z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji o tematyce europejskiej. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 6 – 7 lutego 2020 r., w Collegium Polonicum w Słubicach. Jej uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami Europy, Unii Europejskiej, a także jej relacjami z bliższym lub dalszym otoczeniem, w jakim działa ta organizacja.

Zarejestruj się na: europa21.edu.pl/formularze/

Konferencja naukowa „Ewolucja systemu politycznego”

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Katedra Systemów Politycznych WSMiP Uniwersytetu Łódzkiego, oddział łódzki Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich UŁ zapraszają na międzynarodową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Zachęcamy do zapozniania się z programem konferencji.

Konferencja naukowa „Nowy wymiar wielokulturowości”

Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu zapraszają na konferencję „Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci w perspektywie XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2018 r. Konferencja finansowana jest ze środków Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji o konferencji znaleźć można na stronie: http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/

Program konferencji

Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań

W dniach 1-2 lutego 2018 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Europa XXI wieku. Tym razem tematem przewodnim tego jednego z największych spotkań przedstawicieli nauk politycznych w Polsce będzie „Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań”. Zachęcamy do zapoznaniem się z interesującym programem tego wydarzenia, organizowanego przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, a także do śledzenia na transmisji z obrad.

Zadanie: XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku” finansowane jest w ramach umowy 831/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

We współpracy z

Program konferencji „Dezintegracja i upadek ZSRR”

„Dezintegracja i upadek ZSRR. W perspektywie ćwierćwiecza” – tak brzmi tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej 7 i 8 grudnia 2017 r. przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Podczas dwóch dni konferencji wygłoszonych zostanie kilkadziesiąt referatów. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

„Ewolucja systemu politycznego” – relacja z konferencji

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji pt. „Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja w Polsce i w Europie”. Organizatorami konferencji były Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka”.

Czytaj dalej„Ewolucja systemu politycznego” – relacja z konferencji

Międzynarodowa konferencja naukowa „Beyond Europe”

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu w dniach 25-26 października 2017 r. odbyła się współorganizowana przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej międzynarodowa konferencja naukowa „Beyond Europe: Politics and Change in Global and Regional Affairs”. Pierwszego dnia gośćmi konferencji byli ambasadorowie Argentyny, Indonezji, Peru i Turcji.

Fot. Maciej Skrzypek