Nieudana reforma prawa wyborczego w Polsce: artykuł prof. M. Musiał-Karg i dr I. Kapsy

W kontekście ostatniego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zachęcamy do przeczytania tekstu autorstwa prof. Magdaleny Musiał-Karg i dr Izabeli Kapsy na temat nieudanej reformy prawa wyborczego w Polsce i próby wprowadzenia powszechnego głosowania korespondencyjnego (all-postal voting) w wyborach prezydenckich wiosną 2020 w związku z pandemią Covid-19.

W tekście Debate: Voting challenges in a pandemic—Poland opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie “Public Money and Management” i Autorki wskazują najważniejsze błędy, jakie popełniono przy przygotowaniu wyborów, a także warunki, które powinny być spełnione przy organizacji demokratycznych wyborów w czasie pandemii czy innych nadzwyczajnych okoliczności.
Warto nadmienić, że na wnioski prof. Musiał-Karg i dr Kapsy powołał się Bruno Kaufmanna w artykule pt. Why voting by mail is rarely easy, opublikowanym na głównym internetowym serwisie szwajcarskim Swissinfo.ch.

Przypomnieć także należy, iż we wtorek WSA w Warszawie uznał, że decyzja premiera o poleceniu Poczcie Polskiej przygotowania głosowania korespondencyjnego 10 maja 2020 r. była nieważna i rażąco naruszała prawo, m.in. art. 7 i 127 Konstytucji, przepisy kodeksu wyborczego, k.p.a., ustawy o Radzie Ministrów i ustawy antycovidowej.

Link do debaty w Public Money and Management: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540962.2020.1809791?scroll=top&needAccess=true

Link do artykułu B. Kaufmanna na Swissinfo.ch
https://www.swissinfo.ch/eng/why-voting-by-mail-is-rarely-easy/46016512?fbclid=IwAR21iVRw7t1weLOkxMeqXJ6xIlwimh9L_eyJRH61qBLlCTaNylKpJxIlRvY

Publikacja prof. M. Musiał-Karg i dr I. Kapsy powstała w ramach grantu „E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce” – finansowanego przez NCN (konkurs OPUS , UMO-2014/15/B/HS5/01358).