Standardy współczesnej demokracji

23 marca odbyło się seminarium poświęcone postawom i partycypacji obywatelskiej w kontekście wyzwań współczesnego świata. Organizatorami spotkania byli, obok Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja Edukacyjna G5.

Konferencja naukowa „Ewolucja systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”

W ostatnich miesiącach coraz łatwiej dostrzec, iż „wiatr politycznych zmian” (nie tylko systemowych) na dobre zagościł w naszym rejonie świata. Konferencja, która odbyła się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Collegium Polonicum w Słubicach, była okazją do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz konsekwencji tych procesów.

Czytaj dalej