Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań

W dniach 1-2 lutego 2018 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Europa XXI wieku. Tym razem tematem przewodnim tego jednego z największych spotkań przedstawicieli nauk politycznych w Polsce będzie „Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań”. Zachęcamy do zapoznaniem się z interesującym programem tego wydarzenia, organizowanego przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, a także do śledzenia na transmisji z obrad.

Zadanie: XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku” finansowane jest w ramach umowy 831/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

We współpracy z

Program konferencji „Dezintegracja i upadek ZSRR”

„Dezintegracja i upadek ZSRR. W perspektywie ćwierćwiecza” – tak brzmi tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej 7 i 8 grudnia 2017 r. przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Podczas dwóch dni konferencji wygłoszonych zostanie kilkadziesiąt referatów. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

„Ewolucja systemu politycznego” – relacja z konferencji

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji pt. „Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja w Polsce i w Europie”. Organizatorami konferencji były Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka”.

Czytaj dalej„Ewolucja systemu politycznego” – relacja z konferencji

Międzynarodowa konferencja naukowa „Beyond Europe”

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu w dniach 25-26 października 2017 r. odbyła się współorganizowana przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej międzynarodowa konferencja naukowa „Beyond Europe: Politics and Change in Global and Regional Affairs”. Pierwszego dnia gośćmi konferencji byli ambasadorowie Argentyny, Indonezji, Peru i Turcji.

Fot. Maciej Skrzypek

Ewolucja systemu politycznego 2017

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia w Polsce i w Europie, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy.

Standardy współczesnej demokracji

23 marca odbyło się seminarium poświęcone postawom i partycypacji obywatelskiej w kontekście wyzwań współczesnego świata. Organizatorami spotkania byli, obok Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja Edukacyjna G5.

Konferencja naukowa „Ewolucja systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”

W ostatnich miesiącach coraz łatwiej dostrzec, iż „wiatr politycznych zmian” (nie tylko systemowych) na dobre zagościł w naszym rejonie świata. Konferencja, która odbyła się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Collegium Polonicum w Słubicach, była okazją do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz konsekwencji tych procesów.

Czytaj dalejKonferencja naukowa „Ewolucja systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”