Standardy współczesnej demokracji

23 marca odbyło się seminarium poświęcone postawom i partycypacji obywatelskiej w kontekście wyzwań współczesnego świata. Organizatorami spotkania byli, obok Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja Edukacyjna G5.