„Ewolucja systemu politycznego” – relacja z konferencji

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji pt. „Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja w Polsce i w Europie”. Organizatorami konferencji były Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka”.

Konferencja była sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego, a w szczególności na temat roli, znaczenia i przyszłości zastosowania dwóch form sprawowania władzy, to jest przedstawicielskiej i bezpośredniej w Polsce i Europie. Tematyka paneli koncentrowała się wokół takich kwestii, jak partycypacja obywateli na poziomie lokalnym, kondycja i uwarunkowania demokracji w Polsce i w państwach europejskich oraz analiza czynników warunkujących wybory w wybranych krajach. Dodatkowo, uczestnicy konferencji w swoich rozważaniach naukowych podejmowali temat demokracji bezpośredniej, a także roli mediów w funkcjonowaniu różnych form demokracji. W badaniach, których wyniki zostały przedstawione w trakcie konferencji, naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków zwracali uwagę nie tylko na doświadczenia Polski, ale także wielu innych europejskich państw.

Konferencja dofinansowana przez MNiSzW w ramach umowy 831/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.