Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych 2019

Władze Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM wraz z Zakładem Systemów Politycznych oraz Ośrodkiem Badań i Edukacji Europejskiej mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Systemów Politycznych, który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2019 roku w Hotelu Remes w Opalenicy (ok. 40 km od Poznania).

Proponujemy, by temat Zjazdu brzmiał:
Partycypacja obywateli w perspektywie politologicznej

Przewidujemy, że analizy i dyskusje będą się koncentrować wokół następujących zagadnień:

 • stan debaty publicznej nt. uczestnictwa obywateli;
 • partycypacja i bierność obywateli w perspektywie politologicznej;
 • formy partycypacji obywateli w procesie decydowania politycznego;
 • uwarunkowania i przyczyny niskiej frekwencji wyborczej;
 • deficyt demokratyczny a partycypacja obywatelska;
 • czynniki zmiany zaangażowania obywateli;
 • alternatywne formy partycypacji obywateli.

Zapraszamy do wspólnego spotkania, które – podobnie jak poprzednie zjazdy – stworzy sposobność do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat dotychczasowych uwarunkowań, doświadczeń i wyzwań związanych z uczestnictwem obywateli we współczesnych demokracjach. Przedmiot konferencji wpisuje się w tematykę podnoszoną w toczącej się obecnie m.in. w gronie politologów dyskusji na temat aktywności, a także przyczyn bierności obywateli w życiu politycznym.

Na zgłoszenia udziału w Zjeździe czekamy do 28 lutego 2019 r. (z końcem lutego zablokowana zostanie możliwość zgłoszeń przez formularz dostępny poniżej).

Koszt udziału w Zjeździe:
Organizatorzy zapewniają uczestnikom zjazdu: materiały konferencyjne, zakwaterowanie (jeden nocleg w pokoju dwuosobowym), wyżywienie (22.05 – obiad, uroczysta kolacja, 23.05 – śniadanie, obiad oraz przerwy kawowe w czasie obrad) oraz publikację zaakceptowanych i pozytywnie zrecenzowanych referatów.

 • opcja z jednym noclegiem (22/23.05.2019): 550 PLN;
 • opcja z dwoma noclegami: 550 PLN + koszty dodatkowego noclegu; Na życzenie Uczestników Zjazdu Organizatorzy mogą dokonać rezerwacji dodatkowych noclegów: pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 280,00 zł brutto) – osoby zainteresowane dodatkowym noclegiem prosimy o kontakt

Opłatę za udział w Zjeździe należy wnieść przelewem, najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r., na rachunek bankowy Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej: 09 1610 1133 2003 0051 4927 0003 (w tytule przelewu proszę wpisać: „Zjazd+ Nazwisko Uczestnika”).

Szczegółowy program Zjazdu oraz dodatkowe informacje zostaną przesłane do uczestników w terminie do 20 kwietnia 2019 r. Wszystkie informacje organizacyjne dostępne będą także na stronie internetowej.

Komitet organizacyjny konferencji:

 • Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach
 • Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg
 • Dr Natasza Lubik-Reczek (Sekretarz konferencji)
 • Mgr Natalia Kusa

Adres mailowy do kontaktu: systemy.polityczne2019@amu.edu.pl

►WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY