Konferencja naukowa Ewolucja Systemu Politycznego

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Ewolucja systemu politycznego. Wyzwania dla demokracji w czasach kryzysu”, która odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2022 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego, a w szczególności na temat roli, znaczenia i przyszłości współczesnych demokracji, które bez wątpienia w ostatnich latach muszą stawić czoła wielu niespodziewanym okolicznościom, wymagającym od państw działania pod wyjątkowo dużą presją czasu, łącząc zachowanie demokratycznych pryncypiów z koniecznością ochrony życia i zdrowia obywateli.

Celem konferencji jest zatem analiza przeobrażeń systemu politycznego państw Europy i świata oraz odpowiedź na pytania o charakter, zasięg, wielkość i konsekwencje tych zmian, jak i o szanse oraz zagrożenia, będące ich rezultatami.

Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktem referatu prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza pod linkiem https://forms.gle/DKjCCwJVvusWVfTMA

Liczymy na Państwa obecność i owocne spotkanie naukowe.

Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. wokół następujących
zagadnień:

 • wpływ kryzysów na funkcjonowanie współczesnych demokracji;

 • najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed państwami w odniesieniu do kształtu ich systemów
  politycznych;
 • demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia w państwach Europy;
 • wpływ sytuacji kryzysowych na wybory i systemy wyborcze w poszczególnych państwach;
 • analiza porównawcza systemów politycznych państw Europy Zachodniej oraz Środkowej i Wschodniej;
 • analiza nowych form partycypacji obywateli w kontekście płynących z nich szans i zagrożeń dla współczesnych demokracji;
 • sposoby wykorzystywania nowych mediów i ich wpływ na demokrację.

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, ale również krajowi i lokalni politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych, co stworzy szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, ale także nad ich wymiarem praktycznym.

Procedura selekcji referatów będzie przebiegała następująco:

 • do 10 kwietnia 2022 r. – przesłanie zgłoszenia wraz z abstraktem referatu za pośrednictwem formularza
  pod linkiem https://forms.gle/DKjCCwJVvusWVfTMA;
 • informacja o akceptacji do 11 kwietnia 2022 r.
 • do 25 kwietnia 2022 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,
 • do 30 czerwca 2022 r. – przesłanie ostatecznej wersji referatów.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie (2 noclegi), wyżywienie oraz publikację zaakceptowanych i pozytywnie zrecenzowanych referatów.
W ramach konferencji (29 kwietnia 2022 r. w godzinach popołudniowych) planowany jest wyjazd studyjny do Berlina.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:

 • dla członków PTNP – 450 zł (bez wyjazdu studyjnego) / 570 zł (z wyjazdem studyjnym).
 • dla osób nienależących do PTNP – 500 zł (bez wyjazdu studyjnego) / 620 zł (z wyjazdem studyjnym).

Odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej do 25 kwietnia 2022 r. – Nr konta: 79 1610 1133 2003 0051 4927 0004 (w tytule przelewu proszę wpisać: „Ewolucja+ Nazwisko Uczestnika”).Liczymy na Państwa obecność i owocne spotkanie naukowe.

Uprzejmie prosimy o rozesłanie zaproszenia do Koleżanek i Kolegów z Państwa Wydziałów i Instytutów.

Komitet Organizacyjny

 • Prof. dr hab. Andrzej Stelmach
 • prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg
 • dr Natasza Lubik-Reczek
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak
 • dr Natalia Kusa (sekretarz konferencji)